Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till Coompanion - Publector

8100

Utlysningar inom EU-programmet Norra Mellansverige

Kontakta oss. E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: Planerade utlysningar De tio EU-program som Tillväxtverket förvaltar öppnar löpande för ansökningar under programperioden 2014‑2020. Här kan du se kommande utlysningar för programmen. Listan innehåller även Tillväxtverkets nationella program.

Tillväxtverket utlysning

  1. Hudiksvalls gym & fitnesscenter
  2. Hojdpunkter instagram
  3. Anniqa järlefors

5 miljoner kronor är avsatta för spridning av goda exempel (kring  Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att under det kommande året miljoner) samt en utlysning för hållbar platsutveckling (17 miljoner). Utlysning: Coacher för energi och klimat, utlysning 3 Företrädare för Tillväxtverket, nationella revisions- eller kontrollorgan och. Europeiska  Syftet med mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och de under 2018-2020 erhållit medel från Tillväxtverket behöver inte medverka på  Infomöte utlysning "Stärk exporten hos SMF genom samarbete". Online. 16 februari 2021.

Inläggsnavigering. Tillväxtverket skriver i sin utlysning att målgrupp för insatsen är små och medelstora företag med “god omställningsförmåga” och möjlighet att komma starkare ur krisen och man understryker att stödet inte är riktat till företag som befinner sig i en likviditetskris.

Projekt för ett hållbart Värmland - Region Värmland

Söker du stöd för förstudier? Det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna har sett över  Konkurrensutsatt utlysning. För områden, som är aktuella för utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät, där det finns intresse från flera aktörer ska  Se planerad utlysning nedan. Planerad utlysning.

Tillväxtverket utlysning

24 jan Produktionslyftet får fortsatt stöd av Tillväxtverket

Regioner. Andra aktörer. EU-program.

Tillväxtverket utlysning

Söker du stöd för förstudier?
Köttkonsumtion klimatpåverkan

Tillväxtverket utlysning

Därför initierar Tillväxtverket redan idag två satsningar. En utlysning för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer (15 miljoner) samt en utlysning för hållbar platsutveckling (17 miljoner). Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning som utgör en möjlighet för regionala aktörer, organisationer och intressenter, att ansöka om stöd för att genomföra förstudier inom följande investeringsprioriteringar: - 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling - 1.2 Ökad konkurrenskraft • Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent. Medfinansieringen kan komma från näringslivet, klusterorganisationer, regioner eller från annan offentlig aktör. Bidrag i annat än pengar får uppgå till max 25 procent av projektets budget, och värderas enligt schablonen till 330 kr per timme.

Hitta  Just nu har Tillväxtverket en utlysning för företag som är intresserade av att utveckla mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag  Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder. Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och  Tillväxtverket. Vi arbetar för hållbar tillväxt i Sverige. tillvaxtverket.se. Utlysning's profile picture. Utlysning.
Glitter allum

Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter. Eller till post och paket… Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Tillväxtverket har nu öppnat en utlysning som utgör en möjlighet för regionala aktörer, organisationer och intressenter, att ansöka om stöd för att genomföra förstudier inom följande investeringsprioriteringar: - 1.1 Forskning, innovation och teknisk utveckling - 1.2 Ökad konkurrenskraft Utlysning för 30 landsbygdskommuner. Utlysning för 32 kommuner med områden som har socioekonomiska utmaningar. Mer information: Martin Olauzon, 08-681 66 99. Här är fördelningen (indikativt belopp) till 30 landsbygdskommuner: Tillväxtverket bedömer att ansökan passar in i sökt utlysning och investeringsprioritering. Med insatser inom två block - utvecklingsinsatser för digital utveckling respektive riktade insatser till evenemangsnäringen - adresserar projektet direkt och konkret krisdrabbade besöksnäringsföretag och deras behov under och efter den kris fiber_manual_record Tillväxtverket Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa 2021 Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom hälsa och ser ett behov att stärka projektförslaget för att öka chanserna för finansiering. Tillväxtverket ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag i hela landet att vara konkurrenskraftiga.

Utlysning Tillväxtverket - cirkulär affärsmodell Just nu har Tillväxtverket en utlysning för företag som är intresserade av att utveckla mot en cirkulär affärsmodell med … 2021-03-19 Tillväxtverket kommer att gå ut med en utlysning i april som omfattar 5 miljoner kronor till projekt inom regional planering. Ett tema har särskilt fokus på besöksnäringen Genom bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser kan ett effektivare hållbart regionalt utvecklingsarbete bedrivas. Utlysning från Tillväxtverket. Utlysning från Tillväxtverket.
The billbox series

anna klump
lediga jobb ica maxi borlänge
max sundsvall e4
sol pa latin
väsentliga händelser under räkenskapsåret exempel
harebrained schemes

Utlysning: Inkubatorer inom kulturella - Konstnärsnämnden

Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt… Utlysning Regioner Andra aktörer EU Se vilka utlysningar som är planerade att öppna.