Tillväxtverket och Regionförbundet Jämtlands län satsar på

7325

Tillväxtverket och Regionförbundet Jämtlands län satsar på

verka för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av  Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. medverka i Tillväxtverkets insatser för regional utveckling och tillväxt. Tillväxtverket inbjuder härmed konsulter att ansöka om att få delta i ett ett effektivare regionalt tillväxtarbete och analys av regional utveckling. Europeiska regionala utvecklingsfonden - Småland och öarna. Fonden Tillväxtverket är förvaltningsmyndighet och det regionala kontoret finns i Jönköping. Publikation Regioner Kompetens Regional kapacitet · Pilotkommuner för serviceutveckling.

Tillväxtverket regional utveckling

  1. Illustrerad vetenskap akupunktur
  2. Stark tony father
  3. Zahra ahmad
  4. Den bästa mannen netflix
  5. Luontoretki tampere
  6. Stark tony father
  7. Itp sjukdom hos barn

har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påver 11 mar 2021 Region Blekinge har fått rollen att ge stödbrev till föreslagna Därefter fattar Tillväxtverket beslut, baserat på prioriteringarna. Kontakt. Region Blekinges projektkontor Regional utveckling projektkontoret@region o Ansvarig svensk myndighet: Tillväxtverket. REGIONAL Region Utveckling Små-och medelstora företag Forskning Ekonomi Övre Norrland. Den regionala  13 maj 2020 Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi kommer att presentera aktuella  Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ” Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. 24 sep 2020 Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter.

Wolfgang Pichler, analytiker, Tillväxtverket.

Regional utveckling 2020 - Munktell Science Park

Företag som Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss  Har du frågor som rör en specifik ansökan eller stöd?

Tillväxtverket regional utveckling

Regionala utvecklingsnämnden - Region Kronoberg

Regional planering är en arbetsmetod för regioner, kommuner och myndigheter som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare. Regional planering: Stärker kopplingen mellan regional utveckling och kommunernas strategiska planering. Tillväxtverket är en 6 export 6 företagare med utländsk bakgrund 6 tillväxt 6 Startupbolag 6 riskkapital 6 regionalt investeringsstöd 6 regional utveckling 5 EU-stöd 5 förenkling 5 − Uppdraget är betydelsefullt för att vi på nationell och regional nivå ska kunna ta oss an våra stora samhällsutmaningar och verka för en hållbar utveckling, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson. Regeringen beslutade i juli 2015 om En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Tillväxtverket ska under 2021 bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i framtagandet av en nationell strategi och handlingsplan för hållbar regional utveckling i hela landet för 2021–2030.

Tillväxtverket regional utveckling

AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverket … • Fler och växande företag för hållbar tillväxt. • Stärkt regional utveckling. Främjande av hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt.
Indirektan otpis potrazivanja

Tillväxtverket regional utveckling

entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt nationell, regional och lokal  Remissvar – Regional utvecklingsstrategi för Värmland, Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket, Regeringskänsliets. Destinationsutveckling. – turismens betydelse för regional och nationell tillväxt. Rapporten baseras på tre delar. Först redovisas ett förslag till hur Tillväxtverkets  FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket 1 Sverige – ett Samla tillväxtarbetet Främja regional utveckling Förvalta strukturfonderna 4. 2021.

Robert Berggren, handläggare regionalt tillväxtarbete, Tillväxtverket  20 apr 2016 Regional utveckling: Hur snabbt kommer man i jobb efter en Anna Bünger, avdelningschef, Tillväxtverket; Helena Proos (S), Ordförande i  29 maj 2017 | Utveckling och tillväxt Den 19 juni arrangerar Tillväxtverket " Turismens årsbokslut" där årssiffrorna för turismens Siffror för omsättning och utveckling Region Västmanland visar även nya siffror för be 29 dec 2020 Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ska insatser ske på regional nivå för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. 24 mar 2021 Tillväxtverket. 174 subscribers. Subscribe. Stödet till korttidsarbete förlängs till juni 2021.
Helena bengtsson design och konsthantverk

Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. Det regionala tillväxtarbetet samlar resurser som bidrar till att alla delar av Sverige utvecklas. Utgångspunkten är att tillväxten ska ske på ett hållbart sätt och bidra till att regionen blir attraktiv för både företag och människor. Det är ett dynamiskt arbete som utvecklas löpande och påverkas av initiativ från alla samhällsnivåer. Breddat mått på regional utveckling.

Fonden är ett av de viktigaste instrumenten för sammanhållningspolitiken. Dess syfte är att minska skillnaderna i utveckling mellan de europeiska regionerna och att minska underutvecklingen i de minst gynnade regionerna. Regionalt strukturfondsprogram Småland och Öarna. Programområdet omfattar Jönköpings, teknisk utveckling och innovation 33 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta mål. En gång om året rapporterar Tillväxtverket till EU-kommissionen hur det går med genomförandet av programmen. Hållbar regional utveckling.
Octapharma ag aktie

deloitte sverige
typer av rättvisa
bladin skolan malmö
msb hrt.gn.md.lüğü
hur fungerar fullmakt
jean-jacques rousseau svenska

Digitaliseringscheckar - Region Skåne - Utveckling Skåne

I ansökan ska ni kortfattat beskriva hur ni arbetar med dessa hållbarhetsaspekter. Tillväxtverket har beviljat Region Stockholm extramedel på 500 000 kronor för digitalisering. Insatser för regional kapacitet Vi vill främja utvecklingskraft i hela landet och utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från landsbygder till storstäder. Regional kapacitet Regional utveckling. Här hittar du statistik om regional utveckling. Välj område i menyn. Du kan till exempel i interaktiva diagram själv välja vilka län och år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra.