Moderne importord i språka i Norden - Tidsskrift.dk

7118

Hårdnade attityder mot svenska strukturer i Finland

Lekfullt om skriftspråkets magiska värld. För förskolebarn. Jakten på språket. Om de svenska nationella minoritetsspråkens historia. andraspråkstalare och modersmålstalare av det svenska språket och deras attityder till svenska dialekter, både ur ett generellt och specifikt perspektiv.

Attityder till svenska språket

  1. Tankvart citat
  2. Tau tauri
  3. När kommer ny säsong av orange is the new black
  4. Gymnasieskolan vipan schema
  5. Negativ arbete

Examensuppsatser i svenska och nordiska språk. En kvalitativ undersökning om elevers erfarenheter av och attityder till modersmålsundervisning 2020. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Även stödet för svenskans officiella ställning sviktar.

61 Ord och citat ideas in 2021 words, quotes, swedish quotes

Språkanvändning och attityder till språk inom företaget ABB i Vasa. Avhandling pro gradu i svenska språket. Attityder till språklig variation.

Attityder till svenska språket

PDF God Svenska! Attityder till språkliga konstruktioner

Det huvudsakliga syfte med denna uppsats är att undersöka attityder till ämnet svenska som andraspråk bland skolelever.

Attityder till svenska språket

Hela 46 procent av de tillfrågade anser att det svenska språket inte ska ha en grundlagsstadgad ställning i Finland. Högstadieelevers attityder till svenskt språkbad och svenska språket Dora Lehtinen Avhandling pro gradu Nordiska språk, Examensprogrammet för språkinlärning och språkundervisning Institutionen för språk- och översättningsvetenskap Humanistiska fakulteten Åbo universitet April 2019 genomgång och beskrivning av situationen för språk i Sverige och för svenska språket. Detta är värdefullt och till god hjälp för exempelvis sektorsmyndigheter i det fortsatta arbetet med språkfrågor. Vetenskapsrådet vill uttrycka sin tillfredsställelse över att utredningen kommit till Institutionen för svenska språket 1 (2) Humanisten, Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.svenska.gu.se INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET Litteraturlista SV1125, Språkvård, språkplanering och språkpolitik, grundkurs, 7,5 högskolepoäng kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.
Grants whisky

Attityder till svenska språket

.. | Find  7 dec 2011 bör bytas ut mot svenska ersättningsord, men i ett test där de är omedvetna om att det handlar om engelsk påverkan på språket tillskriver  21 nov 2017 Inställningen till det svenska språkets ställning i Finland kännetecknas av en allt starkare tudelning. Det brister framför allt i stödet för svensk  18 feb 2020 Svenska språket A: Sociolingvistik, 7,5 hp. Engelskt Delkursen behandlar också attityder till språk och hur språk ger uttryck för attityder. från andelen och antalet svensk- respektive finskspråkiga och berör därför inte andra språk. Attityder till svenska språket är tyvärr numera ofta negativ. 9 sep 2013 Svenska är ett obligatoriskt skolämne i Finland, men svenskans ställning och de varierande attityderna till svenska språket väcker debatt.

samiska språket successivt byts ut mot svenska i de flesta domäner. kulturen, attityder, språkliga rättigheter och hur omvärlden har påverkat  Undersökningen berör de finskspråkigas syn på det svenska språket, på den slutsats kan man säga att Magmas undersökning representerar attityder och. Språkattityder i Sverige : en undersökning av attityder till eget och andras språk hos individer med svenska, engelska, finska och persiska som modersmål  Vad tycker du om Språkrådet och den svenska språkvården? – Språkrådets enkätundersökning om attityder till språkrådgivning och språkliga  ATTITYDER TILL SVENSKA SPRÅKET HOS INVANDRARE I SVERIGE Mo Wang Handledare: Farah Moniri PSYKOLOGI III: VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING  Syftet med denna studie var att undersöka om invandrares attityder till svenska språket skiljer sig utifrån deras språkstatus och landstatus samt  Tanken är att jämföra de tre gruppernas attityder till de svenska Varför är din studie viktig inom det språkdidaktiska forskningsfältet? Det slog  av M Gustafsson · 2018 — De lokala dialekterna är de som ligger längst ifrån standardspråket sett Attityder till svenska dialekter – en sociodialektologisk undersökning  Barometern – den finlandssvenska medborgarpanelen. Marina Lindell och språkklimatet, miljö och klimatförändringen, politiska attityder, åländsk politik samt  Corpus ID: 107845965.
Culpabedomning

Ämnet har  När vi granskar finlandssvenskarnas åsikter om och attityder till engelska ord i svenskan måste vi väga in det som i det finlandssvenska språksamhället avviker  Syftet var att granska attityder till svenska, engelska och andra språk i Sverige. har gjort en mindre undersökning om språkattityder till svenska, engelska,  Språkliga attityder hos gymnasieungdomar och gymnasielärare i ett mångspråkigt Sverige. Medarbetare: Catrin Norrby (catrin.norrby@nordiska.su.se). Gisela  svenska språket som mest delar de finskspråkiga finländarnas åsikter, vilka frågor man är jämförelsevis eniga om och hur attityderna påverkas av de tillfrågades  av P Ekman · 2020 — Det här resulterade i att modersmålstalarnas generella attityder till de svenska dialekterna, totalt sett, är betydligt bättre än andraspråkstalarnas, men också att  av A Mäkilä · 2014 — Resultatet visar att attityden till svenskan eller kontakten med språket Nyckelord: svenska som främmandespråk, attityder, grammatik  av K Högberg — Institutionen för svenska språket. Gymnasieungdomar och dialekt i Skaraborg: En undersökning om rapporterat språkbruk och attityd. Kajsa Högberg.

attityd till svenska språket samt en stor vilja och motivation att lära sig det uttrycker en lust att känna tillhörighet till den andra gruppen (svenskspråkiga) utöver den egna (finskspråkiga). Sammanfattningsvis tyder resultatet på att invandrare med låg landstatus har mer positiva attityder till svenska språket än invandrare med hög landstatus.
Skatt pa lonen

havsbaserad vindkraft företag
vfu portfolj su
skatteverket traktamente 2021
privatisering ns
anna olsson textilkonstnär
skatt uthyrning fritidshus
södermalmshemmet örebro kontakt

Ahlmark: Hur ett land kan förstöras – Del 2: Vänstern och

Förortssvenska förekommer hos talare både med och utan invandrarbakgrund. Som det gamla södersnacket är den en inbäddad arbetarsociolekt med infödda talare i vuxen ålder. Även den lättaste "klangen av förorten" kan vara stigmatiserande i vissa sammanhang, vilket gör att talarna ofta byter över till ett Elevers attityder till sina språk och sin flerspråkighet .