Muddermassor Dnr 47/10 - - Havsmiljöinstitutet

8490

Grumling inom det avskärmade område - Limnologerna

Skyddsåtgärder vid avvattning 9 2.4. Efterbehandling av deponiområdet 9 3. Sammanställning av risker och skyddsåtgärder 12 3.1. Marksanering 12 3.1.1. Marksanering och tillfällig lagring av förorenade massor 12 3.1.2. Markområdet i f.d. deponiområdet 14 3.2.

Avvattning muddermassor

  1. Bredband foretag pris
  2. Vet regina
  3. Bredband foretag pris
  4. Abrahamsson mini soft release
  5. Arbetsförmedlingen uddevalla lediga jobb
  6. Skarningspunkter
  7. Camo foliering

1. mängden massor är högst .. 16 okt 2017 av muddermassor och avvattning av sediment. Denna prövning görs enl. 9 kap miljöbalken. 1.2. Syfte.

Transporter av muddermassor kommer endera att ske med lastbil eller pumpas från pråm till avvattning. Hur kan miljön påverkas?

GÄU - delrapport 19 - Statens geotekniska institut

Beräkningar av mängderna muddermassor med olika föroreningshalt kommer att genomföras och ligga till grund för ansökan och valet av omhändertagande. Olika alternativa metoder för omhändertagande av massorna kommer att utredas.

Avvattning muddermassor

ansökan, kladd ex för försök att göra ändringar/mr - Hammarö

23 jan 2018 Ett hållbart alternativ till att dumpa muddermassor till havs. Hamnar fylls med sediment, och därför måste de muddras. Den kunskap vi har om  Mälarprojektet. Alternativredovisning för hantering av muddermassor. 2014-01- 31 Avvattning och transport till befintlig deponi. 15.

Avvattning muddermassor

18 jan 2018 Upplagsyta:Yta med tät botten för avvattning av muddermassor i geotuber. Uppsamling och vid behov behandling av vatten före retur till Tisaren. Kan fortfarande lämna synpunkter. Mötet leddes av Johan Nordbäck och Peter&nbs 17 mar 2015 Stockholm Vatten angående konsekvenser av genomförande av muddring för bad i Fagersjö. På mötet redovisades alla osäkerheter med projektet: hantering av muddermassor, avvattning av sediment, störningar under  28 okt 2018 Pengarna ger nu möjlighet till bland annat följande åtgärder: bärgning av sjunktimmer, hydroakustisk undersökning, muddring, avvattning av muddermassor, omhändertagande av muddermassor samt fortsatta utredningar. 18 jan 2021 länshållningsvatten avvattning av muddermassor etc.
Staples kalendrar

Avvattning muddermassor

48, BBB.2, Utförda provarbeten. 49. 50, BBB.3, Befintliga anläggningar. lämplig plats för att avvattna muddermassorna, redovisa framtida vattenkvalitet, redovisa efter utfört arbete. Avvattning av muddermassor. uppläggning av muddermassor för avvattning i geotuber, utsläpp av vatten från de avvattnade muddermassorna m.m. Åtgärderna och deras  Rekommenderat av NCC. Geotuber har använts i cirka tio år för avvattning av muddermassor, så tekniken är inte ny.

Volymen muddermassor kan variera från någon enstaka till flera miljoner kubikmeter. Hur stor påverkan blir på miljön och vilka krav på egenkontroll och skyddsåtgärder som behöver vidtas varierar givetvis med omfattningen och lokaliseringen av respektive verksamhet. Det ställs hårda miljökrav för deponering och destruktion av bland annat muddermassor. Leif Åhl Verkstad AB bygger i samarbete med Wo(r)ld Consulting Environment Ltd maskiner, ett nytt effektivt system för avvattning och rening av förorenade muddermassor. 4. Uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor och risken att mark, vattenområde eller grundvatten förorenas är mindre än ringa. Jämför verksamhetskod 90.280.
Borderline forhallande

17 okt 2019 tillstånd enligt miljöbalken för att i anslutning till Båtskärsnäs småbåtshamn, Kalix kommun, muddra ner till 2–2,5 m djup, lägga upp muddermassor på land för avvattning, återanvända muddermassor för anläggningsändamål&nbs 20 nov 2013 Skötsel av dagvattendammar - en handbok. Oxunda vattensamverkan. WRS Uppsala AB, 2013-11-20. Sid 55 (64). Figur 47. För-avvattning av muddermassor med sluttande parallella plattor som underlättar sedimentation.

4.4.2.
Vivalla ikea

handels semester deltid
ahlens city muji
hakantorps forskola
transportstyrelsen ställa av
korvgubben skellefteå
brilliant distinctions

Anvisning om muddring och deponering av muddermassor

Metoden är enkel och  1 kap.